Welkom
Welkom op de site van Jeugddorp,
Jeugddorp vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg erkend voor 44 modules verblijf en 53 modules contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.
Verblijf, jongens en meisjes, kan enkel na verwijzing door Jeugdrechtbank of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.

Music for Live "in PASSANT"
Loop of wandel mee met VVT en steun het jeugddorp De Passant tijdens de warmste week.

Veldloop "in Passant"
17 december 2016

 
CERA : maatschappelijke projecten
Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak.
Ook Jeugddorp heeft hiervan reeds kunnen genieten.
 
Vluchteling begeleidt lotgenoten
Amjad Al Kabbani, een student geneeskunde die zijn land Syrië een klein jaar geleden is ontvlucht, kreeg onderdak bij Kaizen. Bij die afdeling van Jeugddorp in Bonheiden kunnen jongeren terecht die op de dool zijn. Binnenkort wordt Amjad zelfs integratiebegeleider voor lotgenoten.
 
GVA 08/10/2016
 
contacteer ons
De Bergen 38
2820 Bonheiden

tel : 015/51.21.89
fax : 015/52.94.39
email : info@jeugddorp.be
 
 
fiscaal aftrekbare giften kunnen gestort worden op rekeningnummer : BE02 0012 2560 8740
 
 
 
Onze visie

Jeugddorp wil de missie realiseren :

- door een blijvend competente organisatie te zijn
- door middel van samenwerkingsverbanden die ons schaalvoordelen bieden en toelaten op maat en vraaggericht te werken door expertise te delen en uit te wisselen.
- door te blijven voorzien in residentiële opvang
- door de samenleving te informeren over de werking om zo de jongeren meer kansen te geven
Onze missie

Jeugddorp biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren die zich in een problematische opvoedings- en leefsituatie bevinden. Jeugddorp organiseert dit op maat, in partnerschap en dialoog met de context. Het aanbod en de gehanteerde methodieken maken dat jongeren en hun gezin kansen krijgen om sterker te staan in de samenleving.

Onze waarden

RESPECT voor ieder individu vanuit het geloof dat:

- ieder individu beschikt over de kracht en het potentieel om te groeien
- we van elkaar kunnen leren
BEZIELING steeds opnieuw de kracht vinden om te geloven in onze opdracht
BETROUWBAAR ZIJN door:
- te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt
- transparant en voorspelbaar te zijn zowel in de begeleiding als op organisatievlak
 
 
Onze afdelingen

De Holleblok

Een gemende jongerengroep van 3 tot 14 jaar.
wij zijn terug te vinden in de oude molenstraat 20.

» lees meer »

De Passant

Een gemengde jongerengroep van 3 tot 16 jaar.
wij zijn terug te vinden in Puurs.

» lees meer »

De Stroming-Overzet

Een meisjesgroep van 12 tot 18 jaar.
Er leven ook meisjes apart.

» lees meer »

Studio 16

Trainingscenter voor kamerwonen.

» lees meer »

Het gezin

Opvang van jongeren van 0 tot 18 jaar.

» lees meer »

Kaizen

Context begeleidingen ook in functie van autonoom wonen.

» lees meer »